18 грешки, които пречат на стартиращия бизнес

Искате ли да започнете собствен бизнес? Познавате ли друг, който иска да го направи?

Ако отговорът на един от тези въпроси е ДА, изгледайте видеото по-долу. То представя 18 грешки, които, ако допуснете, може да провалите бизнеса си още преди да е имал възможност да стартира успешно.

Гледайте и мислете. Достатъчно е трудно да пожънеш успех и без да се спъваш сам.

 

18 грешки, които пречат на стартиращия бизнес
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website