Подводните камъни при наемане на жилище


Вестниците, списанията, сайтове са пълни с информация за това, как да се намери и безопасно да се наеме жилище. Но малко се обръща внимание на факта, че и след подписване на договора за наем наемателят…

Read More...

Официални обръщения при бизнес контакти


Много от вас, предполагам, при официални срещи или събития, са изпадали в ситуация на несигурност как трябва да се обърнат към своя събеседник или как да представят свой колега, подчинен или пък началник. Затова днес…

Read More...

Прекратяване на договор за ипотека


В условията на икономическа криза, която идва след огромно количество щедро отпускани от банките кредити, особено актуален и често срещан става въпросът за прекратяване на ипотечен договор. Една от най-честите причини, които налагат прекратяването на…

Read More...

Възможно ли е прехвърлянето на ипотека?


Въпросът за прехвърляне на ипотека може да възникне в два случая – прехвърляне на ипотеката към друго лице или прехвърляне на ипотеката в друга банка. Ако по някакви причини ви се наложи да преминете към…

Read More...