Форми след числителни имена


Напоследък наред с растящата неграмотност, а може би и точно във връзка с нея, зачестиха питанията към нашите консултанти по проблеми, свързани с правописа на определени думи и форми, както и с тълкуването на определени…

Read More...

Как да ползваме приборите за хранене


Знаете, бизнес вечерите са част от бизнеса, а правилното ни поведение там – ключ към успеха. Затова днес ще ви запознаем с основните правила за ползване на приборите за хранене. Има два стила на ползване…

Read More...

Обезщетение при пенсиониране в приватизирана фирма


Здравейте, читатели на блога за консултации. Днешната ни консултация е свързана с трудовото право и касае един съвсем конкретен казус. Не често срещан, но затова пък доста интересен. Става въпрос за обезщетението при пенсиониране на…

Read More...

Пълен и кратък член


Здравейте, приятели! Днешната ни консултация е езикова и е свързана с един проблем, с който се е сблъсквал почти всеки. Ежедневно на всеки от нас се налага да изразява мислите си в писмена форма, да…

Read More...

Правила при подаряване на подарък


Здравейте! Днешната консултация е свързана с някои правила, които трябва да спазваме при подаряването на подарък, особено когато подаръкът е адресиран към хора, с които имаме служебни или бизнес отношения. Допустимо е да направим подарък…

Read More...