Общи компетенции и правомощия на управляващите


Много голяма част от населението на България не е запознато с компетенциите на държавните органи на местното самоуправление и на органите на държавната власт. От този факт произлиза и неправилното тълкуване на законите или от…

Read More...

Кризата ще си отиде след още два мандата?!


За поредна година кризата ни тресе с пълна сила, докато всевъзможни коментатори, политици и министри на финансите ни убеждават, че криза няма или че вече си била отишла. Ако си спомняте по прогнози от 2009-та,…

Read More...