Help me, I`m a reader!


Today I want to represent you a passage of an affecting and soul-stirring essay, written by a teenager. The quote illustrates literary point of view, which is quite unusual these days, talking about growing up….

Read More...

Отново за правописа


И днешната ми консултация ще е свързана с книжовната норма в българския език. Иска ми се да напрвя едно разяснение по слятото и полуслято писане, и по-точно как правилата тук се съотнасят към думите “супер”,…

Read More...