Гаражът


 Здравейте, любознателни и практични приятели! 🙂 Днес погледът ни вече няма да е отправен към правописа, а ще “гледаме” нещо далеч по-битово, но в никакъв случай не искаме да умаловажаваме значението му, използвайки точно този…

Read More...