Оставяте ли впечатление, че лентяйствате?


Странно нещо е трудовата заетост… нали знаете как в България е широко разпространен практика един и същи човек да се занимава с множество неща едновременно. Така понякога се получава ситуация, в която се разпиляваш, не…

Read More...