Защо трябва да разчитаме на професионалистите?


Българите сме свикнали да “разбираме”от всичко. Компетентни се мислим по изключително много въпроси и често смятаме, че можем да свършим нещо по-добре от останалите хора. Ето защо и работата с клиенти в България е особено…

Read More...