Всеки може да бъде консултант


Всъщност това е истина. Всеки специалист в дадена област може да предаде тези знания на други хора, като ги обучи да спазват основни правила, в съответната сфера и да не попадат в капаните й. Може…

Read More...