Аргументи

 Всички казани дотук аргументи описват технологиите като зло. Но те не трябва да бъдат виждани само по този начин. Технологиите и интернет предоставят например много повече възможности да реализираме себе си. Креативността, която компютрите отключват и усилват, в същото време има свойството деструктивност. Информацията, която циркулира свободно в мрежата или по медиите, може да травмира, онези, които не са готови да я осмислят. Затова възходът на ботовете поставя големи обществени и философски проблеми пред общества като българското. Какво означава да си човек? И какво да си зомби? Утвърждението на ботовете  в крайна сметка е ново изпитание за човека и за човешкия дух. Коя тогава е антивирусната програма, която може да хуманизира бота?

Ботът реди думи без дух, а духът това са животът и промяната. Ако машинното мислене и зчислява в нули и единици, човешкото е способно на съждения, които са едновременно верни и неверни. Това води до разпъване на кръст, но създава динамиката на Духа, който е пътят, истината и животът.

източник сп. Икономика

Аргументи
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website