Бъдете иноватори!

Иновациите са нещо, за което лесно може да се говори на теория, но трудно се постигат на практика. Всяка компания се предполага, че се стреми към иновации, към нещо, което да я отличава и същевременно да я дърпа напред. За да се стигне до нововъведения обаче, първо трябва да се обърне внимание на фактори като бюджет, ресурси и време за изпълнение.

Първосигналната реакция на човек, изправен пред проблем, е може би да вдигне ръце и да поиска да поиска да се откаже. Това никак не е добре за бизнеса. Ето защо следващия път, в който срещнете някаква пречка, не отхвърляйте някоя идея, защото мислите, че не може да я осъществите, а заемете друга позиция – тази, че ще можете ако…

3-innovation-light-bulbДа кажем, че искате да въведете някаква иновация в бизнеса си, но нямате достатъчно средства за това. Вместо да си казвате, че точно поради тази причина тя не може да се случи, си напрегнете ума и помислете как да осъществите идеята с ограничен бюджет. Това ще изисква наистина едно сериозно мислене.

В сферата на иновациите не само е трудно, но понякога и изглежда невъзможно, но не оставяйте това да ви обезкуражава. Задавайки си невъзможни въпроси, знайте, че сте на прав път що се отнася до нововъведения. Наборът от умения, нужни за постигане на иновация, са може би креативност, амбиция и умения за решаване на проблеми.

Но има и едно друго нещо, над което трябва да се помисли. Не всяка креативна идея е рентабилна, а щом сте в сферата на бизнеса, това е несъмнено нещо, към което се стремите. Затова тук присъства и един момент, в който трябва да ограничите себе си, да се спрете, ако идеята ви се струва гениална, но няма да донесе ползи за компанията.

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website