Форми след числителни имена


Напоследък наред с растящата неграмотност, а може би и точно във връзка с нея, зачестиха питанията към нашите консултанти по проблеми, свързани с правописа на определени думи и форми, както и с тълкуването на определени…

Read More...

Как да ползваме приборите за хранене


Знаете, бизнес вечерите са част от бизнеса, а правилното ни поведение там – ключ към успеха. Затова днес ще ви запознаем с основните правила за ползване на приборите за хранене. Има два стила на ползване…

Read More...

Обезщетение при пенсиониране в приватизирана фирма


Здравейте, читатели на блога за консултации. Днешната ни консултация е свързана с трудовото право и касае един съвсем конкретен казус. Не често срещан, но затова пък доста интересен. Става въпрос за обезщетението при пенсиониране на…

Read More...

Пълен и кратък член


Здравейте, приятели! Днешната ни консултация е езикова и е свързана с един проблем, с който се е сблъсквал почти всеки. Ежедневно на всеки от нас се налага да изразява мислите си в писмена форма, да…

Read More...

Да закупим жилище без риск


Пред всеки човек, решил да закупи жилище, възникват редица въпроси, но може би най-същественият въпрос е въпросът с безопасността на покупката. На пазара на недвижими имоти не рядко има мошеници, които продават ипотекирани жилища или…

Read More...