Домашно насилие? Защити се!

Здравейте скъпи посетители и читатели на този блог. Надявам се да се забавлявате, когато сте тук и да извличате ползите от съветите, които получавате. Ако има нещо което пряко Ви интересува, винаги може да зададете въпросите си тук, без значение от какво естество са. Напомням Ви това във връзка с днешната тема, която е актуална във всяко едно време. Домашното насилие е световен проблем, а когато нямаме информация как можем да се защитим или да решим проблем е доста отчайващо. За всичко има начин на действие и подход. Първо да разтълкуваме понятието домашно насилие. Съществува Закон за домашното насилие (ЗДН), в който тълкуванието е правилно и няма как да се заблудите. Та по ЗДН домашно насилие е: (цитирам не дословно) … „Всички действия на физическо и психическо или сексуално насилие, също така опитът за такова насилие, още принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот.” Всичко това извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище. Няма индивид, на който да е приятно такъв вид третиране. В Законът за домашното насилие е уредено и наказанието за насилникът, което е в размер от 200 до 1000 лева. Законът задължава всеки лекар да удостовери с документ за нанесени увреждания, всяко лице поискало това. България е страна, която разполага със статистика и тя сочи, че над тридесет на сто от населението лично познават жертви на домашно насилие. Съветвам Ви да защитавате правата си, защото знаете, че човек има толкова права, колкото може да защити.

Домашно насилие? Защити се!
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website