Форми след числителни имена

Напоследък наред с растящата неграмотност, а може би и точно във връзка с нея, зачестиха питанията към нашите консултанти по проблеми, свързани с правописа на определени думи и форми, както и с тълкуването на определени граматични правила. Днес ще ви консултираме по проблем, свързан с един от зададените въпроси: Как е правилно да се каже 25 ученика или 25 ученици? Отговаряйки на този въпрос, първото, което трябва да отбележим, че по отношение на употребата на форми след числителни имена в българския книжовен език се прави разлика между лица и нелица. Когато имаме числително име или числително наречие и след него е употребено съществително име, което не означава лице, се използва така наречената бройна форма – а. Пример: Трябва да купя 25 билета. Или Той ми подаде няколко банана. Когато обаче съществителното, което е употребено след числителното име или числителното наречие, е лице, абсолютно задължителна е употребата на обикновено множествено число – и. За лица бройната форма, окончаваща на а, не се използва. Пример: На екскурзията ще дойдат 7 учители и 45 ученици. Груба грешка е да се каже: На екскурзията ще дойдат 7 учителя и 45 ученика. И в заключение много важно е да се отбележи, че когато става въпрос за лица от мъжки род, при числителните имена, от едно до шест включително, се използват така наречените мъжко-лични форми (двама, трима, четирима, петима, шестима) и тяхната употреба е абсолютно задължителна: двама синове, а не два сина; трима клетници, а не три клетника и т. н. Надяваме се, че и този път сме ви били полезни.

Форми след числителни имена
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website