Интервю

Ако сте собственик на фирма, чиято практика за наемане на кадри е провеждането на предварително интервю, то тази тема мисля, че ще Ви бъде особено приятна за четене, а също така и полезна при подбора на работна група. Съществуват различни видове и начини за провеждането на интервю. Много от фирмите разчитат на подвеждащи въпроси и директни такива, които биват зададени в неподходящ момент с оглед посоката на провеждания разговор. Целта на това е да се разграничат първичните отговори от заучените фрази, които между другото са доста популярни от край време. Ще Ви предложа няколко консултантски съвета, които ще Ви помогнат да проведете качествено интервю, благодарение на което да отсеете необходимите за Вас кадри. Преди да започнете интервюто, подредете мислите си и си запишете ключови думи, които да опреснят паметта Ви по време на интервюто. Не задавайте повече от един въпрос, няма да получите адекватни и пълни отговори. Не задавайте въпроси, които могат да бъдат приключени само с отговорите „ДА” или „НЕ”, те не Ви помагат по никакъв начин. Носете винаги материали които да Ви помагат при провеждането, записки и др. Носете си дневник, в който да записвате първите си впечатления от всеки кандидат. Желателно е интервюто да бъде записано на електронен носител, който след това можете да преслушвате. Не се стъписвайте от получените отговори, все пак всеки е различен и мисли различно. Погледнете на това с добро око, може по точно този начин да откриете потенциален служител. Не правете излишни демонстрации по време на интервюто, това може да притесни интервюираният и да не забележите нищо интересно в иначе надарена личност.

Интервю
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website