Как да ползваме приборите за хранене

Знаете, бизнес вечерите са част от бизнеса, а правилното ни поведение там – ключ към успеха. Затова днес ще ви запознаем с основните правила за ползване на приборите за хранене. Има два стила на ползване на приборите за хранене – американски и европейски. И при двата стила храната се реже по следния начин: в дясната ръка вземате ножа, вилицата държите в лявата и внимателно режете малки късчета храна. В американския стил, след като сте нарязали храната, можете да положите ножа в чинията и да вземете вилицата в дясната ръка. След приключването на храненето, етикетът изисква да поставите вилицата и ножа един до друг в положение, подобно на стрелките на часовник, когато показват четири часа. Такова положение указва на персонала, че вие вече сте завършили и могат да приберат приборите и чиниите. Ако не сте привършили с храненето, но искате малко да починете или пък да се отдалечите от масата, трябва да оставите вилицата и ножа съвсем близо един до друг. В европейския стил ножът се държи в дясната ръка, а вилицата в лявата, и за разлика от американския, прехвърлянето на вилицата от едната ръка в другата е неприемливо. Ако искате да направите почивка, вилицата и ножът се поставят успоредно или се кръстосват, но трябва да опират в масата. Ако сте приключили с храненето, трябва да положите приборите в чинията така, че да не опират в масата – разположението им е както в американския стил. По отношение на яденето с ръце американският стил е по-либерален и позволява това при неформални вечери, докато при европейския стил яденето с ръце е абсолютно недопустимо. При етикета важи правилото – следва се стилът на страната, в която пребиваваме.

Как да ползваме приборите за хранене
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website