Надраснали сте фирмената си култура? Ами сега?

Когато компанията ви е стартирала преди години, навярно сте започнали с няколко служители и постепенно сте се разраствали и сте набирали нови. Това значи, че корпоративната култура, която сте имали тогава, няма да е актуална на сегашната ситуация във фирмата ви, както и на тенденциите извън нея. Затова трябва да я адаптирате – факт, който много предприемачи пропускат.

Фирмената култура не съществува във вакум, тя трябва да еволюира. В противен случай настроението на служителите ще спадне, те ще станат неангажирани и накрая ще напуснат. Вместо да чакате това да се случи, вземете нещата в свои ръце и инициирайте промяна на работното място.

collaboration_peepsРазберете, че тази промяна трябва да започне от вас – висшето ръководство на компанията. Хората ви трябва да знаят, че вие искате те да се чувстват добре на работа. Дайте им думата да споделят какво искат да се промени и подобри, нека станат част от процеса. Обърнете внимание и на напускащите служители като проведете изходно интервю и чуете тяхното мнение. Открийте открояващите се тенденции сред мненията на служителите, за да идентифицирате най-слабите места и започнете първо от тях.

Базирайте наемането (и уволняването) на служители на новата си корпоративна култура, за да бъдете сигурни, че хората, които работят за вас, ще вярват в принципите й. Може да се наложи да вземате трудни решения що се отнася до освобождаване на служители, които не се вписват вече в образа на компанията, която искате да създадете. Един човек е достатъчен, за да внесе смут в положителните промени, които се опитвате да направите.

Фирмената култура трябва да отразява мисията и посоката, към която се стремите като разрастваща се компания. Ако тя е добре изградена, служителите ви ще идват на работа с желание, ще остават ангажирани през целия ден и в крайна сметка няма да искат да напускат. Какво по-хубаво от това?

Надраснали сте фирмената си култура? Ами сега?
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website