Нивото на експертност в България

Експерти се търсят навсякъде по света. Хората, които са се специализирали в определена област и са навлезли толкова навътре в нея, че трудно ще се намери казус, който да не могат да разрешат. Такова ниво на познаване на определена сфера е меко казано “под въпрос” в нашите ширини. И не защото хората нямат желания да се специализират, а защото нямат условия да го направят.

В България работодателите търсят да назначат кадри, които да могат да съчетават две, понякога три работни позиции, а по този начин да минат само с една заплата. Но по този начин не дават възможност на служителите си да се насочат в сферата, която най-много им се удава и им е интересна.

Това е проблем може би и на не добре развитите отдели по управление на Човешки ресурси. На практика в България, а и не само – в по-голямата част от бизнес света, тази професия е много отрязана от възможности. Всъщност тази професия е мениджерска, която прави анализ на начина, по който функционира дадена фирма от гледна точка на човешки фактор и прави препоръки за оптимизирането на работния процес. Но на практика тя не се използва по този начин от фирмите. Най-често, отделите по човешки ресурси отговарят за документите на служителите, както и за организирането на групови занятия, сплотяващи колектива, за консумативите, които са необходими за работния процес и нормалното ежедневие на служителите във фирмата.

Съвсем различно би било ако HR-ът имаше възможност да наблюдава, интервюира и насочва всеки един служител по път, който би му бил най-интересен и в който би бил най-полезен. По този начин организацията ще спечели доволни служители, които имат интерес да се задържат максимално дълго време в тази компания, защото следват свой собствен път на развитие, който ги удовлетворява максимално. Но действителността е различна и тя всъщност не предлага особено развитие на служителите, освен това не ги насочва в исканата от тях посока, а ги принуждава да се справят със задължения, които не са особено интересни за тях. Това убива емоционалната привързаност на индивида към дадено работно място и го кара бързо да предпочете да смени работодателя.

Нивото на експертност в България
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website