Обезщетение при пенсиониране в приватизирана фирма

Здравейте, читатели на блога за консултации. Днешната ни консултация е свързана с трудовото право и касае един съвсем конкретен казус. Не често срещан, но затова пък доста интересен. Става въпрос за обезщетението при пенсиониране на работници, работещи във фирми, които преди години са били приватизирани. Както може би се досещате, когато едно предприятие или фирма бъде приватизирана, новите собственици преподписват трудовите договори с работещите във фирмата, като работодател вече е новата фирма собственик. И съвсем естествено възниква въпросът: Дължи ли работодателят обезщетение в размер на шест работни заплати на работникът, на когото предстои пенсия. По закон работодателят дължи на излизащия в пенсия еднократно обезщетение от две работни заплати, ако стажът му във фирмата е по-малък от десет години, или еднократно обезщетение в размер на шест работни заплати, ако работникът има десет или над десет години трудов стаж във фирмата. Много от новите собственици на такива приватизирани предприятия и фирми, абсолютно неоснователно, отказват на своите работници, излизащи в пенсия, полагащото им се обезщетение в размер на шест заплати с мотива, че във фирмата приватизатор те нямат натрупан стаж от десет години. В такива случаи работниците трябва да търсят и да настояват пред работодателя за съвсем законното си право да бъдат обезщетени с шест работни заплати, ако стажът им общо – преди и след приватизацията – е десет или повече години. И ако работодателят продължава с отказа си, да потърсят компетентната и безплатна намеса на специалистите по трудово право в някой от работническите синдикати. Практиката показва, че на 100 % в подобни случаи решенията на съда са в полза на работника.

Обезщетение при пенсиониране в приватизирана фирма
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website