Общи компетенции и правомощия на управляващите

Много голяма част от населението на България не е запознато с компетенциите на държавните органи на местното самоуправление и на органите на държавната власт. От този факт произлиза и неправилното тълкуване на законите или от общата незаинтересованост като цяло. Все пак законите са закони за тези, които могат да ги ползват и тълкуват правилно. Да си призная и аз до скоро не бях наясно с някои особености от местното самоуправление и местната администрация, но реших да се запозная със законите, в които са уредени моите питания. Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) ми свърши добра работа. В него ясно е подчертано за какво носи отговорността кмета или съответно териториално изнесената администрация. Органът на местното самоуправление е общинският съвет. Той се състои от жители, с постоянен адрес в съответното населено място. Естествено, всички те са членове или представители на политически партии. На заседанията на общинския съвет кметът дава предложения, а съветът ги гласува. Ако е на лице необходимия кворум и предложението се приеме с мнозинство, решението се изпраща за одобрение от областният управител. Предложенията са общо взето следните: промяна в местните данъци и такси, промяна или създаване на допълнителна наредба, продажба или отдаване под наем на имот – общинска собственост, отпускане на финансова помощ на общината, приемане на бюджет за съответната година и т.н. Важно е да знаете, че на заседанията на общинския съвет може да присъства всеки, дори и Вие. Интересувайте се от това което Ви вълнува, бъдете компетентни и наясно с това, което се случва около Вас.

Общи компетенции и правомощия на управляващите
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website