За началото, успехите и покоряването на чуждите пазари – Явор Златанов и Изамет 1991 ООД


Успехът ли? Към него се стреми всеки предприемач. Всяко начало е трудно, особено когато говорим за бизнес в България. Ако искаме той да бъде успешен, трябва да съгласуваме работа си със съвременните изисквания на технологиите….

Read More...

Екип от колеги или екип от приятели?


Кой според вас е по-работещият екип – от колеги или приятели? Първосигнално бихте отговорили, че екип от колеги работи много по-добре, тъй като при зараждане на приятелство се задълбочават отношения и могат да възникнат спорове…

Read More...

Тенденции в маркетинга на съдържанието през 2016-та


Днес маркетингът на съдържанието трябва да се адаптира към променящата се технологична среда по-бързо от всякога, а за в бъдеще нещата ще стават още по-сложни. Ако искате да изпреварите конкуренцията, ще трябва добре да се…

Read More...