Пълен и кратък член

Здравейте, приятели! Днешната ни консултация е езикова и е свързана с един проблем, с който се е сблъсквал почти всеки. Ежедневно на всеки от нас се налага да изразява мислите си в писмена форма, да води фирмена или бизнес кореспонденция и ако за правописа на някоя конкретна дума може да погледнем в правописния речник, има един проблем, за който няма къде да погледнем. Става въпрос за така наречения пълен и кратък член на имената от мъжки род. Проблем, който изглежда сложен и мъчи даже и от високо образованите хора, а всъщност е елементарен и може да бъде много лесно обяснен. Това ще направя сега. Нека вземем емблематичната за мъжки род дума – мъж. Тя има две форми: неопределена – мъж, и определена – кратка мъжа и пълна мъжът. И това е въпросът – кога е правилно да използваме пълната членна форма и кога – кратката. Когато в рамките на дадено изречение може да заместим името с местоимението него и след предлог, се употребява кратката членна форма. А когато може да заместим името с местоимението той, се употребява пълната членна форма. Пример за употреба на кратък член: Мария погледна мъжа. Замествам мъжа с него и става: Мария погледна него. Пример за употреба на пълна членна форма: Мъжът погледна Мария. Правя заместване и виждам, че мъжа се замества с местоимението той: Той погледна Мария. Елементарно, нали. Е, ще трябва, разбира се, и малко да се поупражнявате. Но ако научите горното, си мисля, че проблемите ви с пълния и краткия член на имената от мъжки род са останали в миналото.

Пълен и кратък член
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website