Подводните камъни при наемане на жилище

Вестниците, списанията, сайтове са пълни с информация за това, как да се намери и безопасно да се наеме жилище. Но малко се обръща внимание на факта, че и след подписване на договора за наем наемателят може да бъде изненадан неприятно. Затова днес ще ви дадем някои съвети за това, как да избегнете възможни проблеми с наемодателя. На първо място, обърнете сериозно внимание на правото на собственост на жилището, което наемате. Не са редки случаите, когато жилището се отдава под наем от един собственик, а после се появява друг с претенции за ползване на част от имота или получаване на част от наема – примерно, когато жилището е собственост на бивши съпрузи, разделено поравно между съпрузите по време на развода или пък жилището е ипотекирано и наемодателят не успява да погасява вноските си към банката. Второто нещо, на което трябва да обърнете специално внимание при подписването на договора за наем, са условията за предсрочното прекратяване на договора. Там много точно и ясно трябва да са описани възможностите и срокът на предизвестие за прекратяване на договора. Четете внимателно, защото по една или друга причина наемодателят може да реши да прекрати договора ви по бързата процедура и да ви постави в неприятната ситуация спешно да търсите нова квартира. Друго нещо, което задължително трябва да проследите в договора, е точно и ясно да са описани условията за връщането на депозита, който повечето от наемодателите вземат. Много често под различен претекст при прекратяването на договора те съвсем неоснователно отказват да върнат този депозит, затова изисквайте точно и ясно да са описани условията по връщането му. И накрая – внимателно четете точките в договора, които се отнасят до вредите на имуществото. В стандартните договори обикновено цялата отговорност за щети по имуществото се носи от наемателя, което не е много справедливо, защото често вредите са следствие от техническа неизправност на уредите и техниката на наемодателя. Така че четете внимателно и ревизирайте, ако се налага.

Подводните камъни при наемане на жилище
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website