Правила при подаряване на подарък

Здравейте! Днешната консултация е свързана с някои правила, които трябва да спазваме при подаряването на подарък, особено когато подаръкът е адресиран към хора, с които имаме служебни или бизнес отношения. Допустимо е да направим подарък в много случаи – на клиент в знак на благодарност, на сътрудник като поощрение за добрата му работа, на делови партньор като сигнал за едно дълго и плодотворно сътрудничество. При всички тези случаи обаче не трябва да забравяме етикета. Защото, даже и най-невинният подарък, може да бъде изтълкуван като подкуп или раболепие. Нека да обсъдим някои от възможните ситуации, кога може или не може да се подаряват подаръци и какви трябва да бъдат те.
Служителите в една фирма често си правят подаръци по различни празнични поводи. Това определено е една добра традиция, която оказва благотворно влияние върху междуличностните отношения. При избора на такива подаръци обаче трябва да избягвате предмети с ярка религиозна ориентация, също така прекалено лични или прекалено скъпи подаръци. Подходящи подаръци в тези случаи са дребни, но натоварени с отношение неща – например чашка за кафе със закачлив надпис или пък малка картина.
Друг случай е, когато служител прави подарък на началника си. Това е сложна задача. И за да не се окажете в неловко положение, запомнете следните правила: скъпите подаръци задължават и показват лош вкус. Най-добрият вариант е подаръците за началника да не са от името на един човек, а от името на колектива. Не е проста ситуацията и когато началник трябва да направи подарък на някого от своите служители. Добре е тези подаръци също да отговарят на горепосочените условия, но също така трябва да се съблюдава и правилото, че подаръците за различните служители е желателно да са приблизително на една и съща стойност.

Правила при подаряване на подарък
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website