Възможно ли е прехвърлянето на ипотека?

Въпросът за прехвърляне на ипотека може да възникне в два случая – прехвърляне на ипотеката към друго лице или прехвърляне на ипотеката в друга банка. Ако по някакви причини ви се наложи да преминете към тази процедура, най-добре е да ползвате услугите на ипотечен брокер, който е наясно със сложността на тази процедура и който е в състояние действително да облекчи преговорите ви с банката, да ви подпомогне в набавянето и изготвянето на необходимите документи. Ако все пак решите да се заемете с процеса по преоформянето на ипотеката самостоятелно, прочетете внимателно следващите редове за действията, които трябва да предприемете. Първо се обърнете се към банката със съответната молба за прехвърляне на ипотеката. Банката ще я разгледа, ще провери платежоспособността на другото лице, следвайки същия порядък както при първоначалното оформяне на ипотеката. В случай на одобрение от страна на банката ипотеката ще бъде преоформена на името на другия човек на сума, възлизаща на неплатената част от кредита към момента на прехвърлянето. В случай на отказ от страна на банката за такова прехвърляне, може да направите следното: да се премине към покупко-продажба на жилището, в условията на съгласие на банката за тази операция, и тогава ипотекираният имот ще се плаща от този, който е направил покупката. В случай на нов отказ би следвало да потърсите нова банка, която предварително одобрява такава сделка, и да направите рефинансиране на ипотеката в тази банка, след което да се премине към покупко-продажбата.
При положение, че искате прехвърляне на ипотеката ви в друга банка, поради по-добри условия, трябва да подадете заявление за прехвърляне на ипотеката към друга банка. Много вероятно е в този случай банката да не иска да ви загуби като клиент и да направи необходимото преоформяне на ипотечния кредит в своите рамки. Това е. Надяваме се отново да сме били полезни.

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website