Прекратяване на договор за ипотека

В условията на икономическа криза, която идва след огромно количество щедро отпускани от банките кредити, особено актуален и често срещан става въпросът за прекратяване на ипотечен договор. Една от най-честите причини, които налагат прекратяването на тези договор е невъзможността на кредитополучателя поради уволнение от работа или други финансови неблагополучия да плаща редовно вноските по кредита. Ако сте страна по договор за ипотечен кредит и по различни причини установите, че сте в трайна невъзможност да плащате вноските си, се обърнете по най-бързия начин към банката или кредитната институция, отпуснала ви кредита,  с молба за прекратяване на договора. Процедурата по прекратяването задължително трябва да съответства на действащото законодателство. Вие ще трябва да върнете на банката сумата, получена като кредит, както и комисионните, предвидени в договора в случай на отказ от ваша страна. Ако банката не се съгласи разтрогването на договора да стане по взаимно съгласие, ще трябва да се обърнете към съда, който да вземе решение за това, как да уреди отношенията ви с банката. Често страните по ипотечен договор решават взаимно да внесат изменения в по-рано подписания документ. Преди да преминете към вариант прекратяване на договора, задължително обсъдете с представител на банката варианта за преструктурирането на кредита и за подобряване на условията, което значително би облекчат положението ви. Друга причина за прекратяването на такъв договор би могла да бъде евентуалният банкрут на банката, отпуснала кредита – тя не винаги обаче се приема за основателна. Така че и в този случай най-добрият вариант е да се обърнете към съда. Обикновено неговите решения са от гледна точка на това щетите и за двете страни да са възможно най-малки.

Google+ Comments

One thought on “Прекратяване на договор за ипотека

  1. Боряна July 3, 2012 at 6:33 pm

    искам да знам може ли да се прехвърля ипотека от едно жилище на друго???????

Leave a Reply

Name *
Email *
Website