Стаж по граждански договор

Здравейте! Напоследък много често получаваме въпроси за това, дали положеният труд по граждански договор се признава за стаж. И ако се признава, за какъв точно стаж – трудов или осигурителен. Отговаряме ви веднага. При сключването на граждански договор обикновено има възложител и изпълнител. И двете страни по договора са задължени след приспадане на нормативно признатите в такива случаи разходи в размер на 25 % да заплатят върху остатъка от сумата по гражданския договор плоския данък в размер на 10 %, както и пенсионноосигурителни и здравноосигурителни вноски. Тези задължения се поемат почти равномерно от възложителя и от изпълнителя по договора – съотношението е съответно 60 на 40. И сега отговор по същество. По силата на казаното дотук гражданският договор се признава за осигурителен стаж, но не и за трудов стаж. Което значи, че може да го ползвате като прослужено време за пенсия, но не можете да ползвате обезщетения за болнични, майчинство и т.н. И това е така, защото по гражданския договор вие не плащате високия процент осигуровки, т. е. не се осигурявате за всички осигурителни случаи. Но и за да ви бъде признат за осигурителен стаж, гражданският договор трябва да отговаря на определено условие. Средната месечна сума трябва да е не по-малка от размера на минималната работна заплата за страната. Ако гражданският ви договор отговаря на това условие, със заверена годишна данъчна декларация и със служебна бележка от фирмата възложител отивате в НОИ по местоживеене, оттам ви издават осигурителна книжка, ако нямате такава, и ви заверяват пенсионноосигурителния стаж. Дано сме били полезни.

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website