Възможно ли е прехвърлянето на ипотека?


Въпросът за прехвърляне на ипотека може да възникне в два случая – прехвърляне на ипотеката към друго лице или прехвърляне на ипотеката в друга банка. Ако по някакви причини ви се наложи да преминете към…

Read More...