Енергоспестяващ офис


Идеите за живот с грижа за околната среда са отдавна популярни на запад. Там ги наричат „green living”. Много хора ги прилагат в домовете си под формата на пестене на електричество и вода. Някои хора…

Read More...