Можем ли да разчитаме на компаниите за управление на дълговете?


Определено неприятен проблем за една фирма, която предлага финансови слуги, са нелоялните и немарливите платци. Забавяне на плащания или неплащане изобщо може да бъде сериозна спънка за работния процес. Доста от ръководителите се изправят пред…

Read More...