Прекратяване на договор за ипотека


В условията на икономическа криза, която идва след огромно количество щедро отпускани от банките кредити, особено актуален и често срещан става въпросът за прекратяване на ипотечен договор. Една от най-честите причини, които налагат прекратяването на…

Read More...