Адвокат Янко Янев – специалист в застрахователното право


Адвокат Янко Янев е роден в гр. Хасково през 1974 г. Висше юридическо образование степен магистър получава от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград. Задължителният си стаж изкарва в гр. София, където в последствие…

Read More...

Право на собственост и право на ползване


Днешната консултация е посветена на един много често срещан казус в правната практика и поради тая причина представляващ интерес за голяма част от хората – учредяване на право на ползване на недвижим имот и отношението…

Read More...