Универсалният език на танца


Един от най-големите недостатъци на съвременния свят е, че на Земята се говорят няколко хиляди различни езика. Вярно е, че значителна част от тях са в затворени общества с по-малко от 1000 души в тях,…

Read More...