Подводните камъни при наемане на жилище


Вестниците, списанията, сайтове са пълни с информация за това, как да се намери и безопасно да се наеме жилище. Но малко се обръща внимание на факта, че и след подписване на договора за наем наемателят…

Read More...