Нивото на експертност в България


Експерти се търсят навсякъде по света. Хората, които са се специализирали в определена област и са навлезли толкова навътре в нея, че трудно ще се намери казус, който да не могат да разрешат. Такова ниво…

Read More...

Интервю


Ако сте собственик на фирма, чиято практика за наемане на кадри е провеждането на предварително интервю, то тази тема мисля, че ще Ви бъде особено приятна за четене, а също така и полезна при подбора…

Read More...

Правила при подаряване на подарък


Здравейте! Днешната консултация е свързана с някои правила, които трябва да спазваме при подаряването на подарък, особено когато подаръкът е адресиран към хора, с които имаме служебни или бизнес отношения. Допустимо е да направим подарък…

Read More...