Възстановяване на здравноосигурителни права

Статистиката за броя на хората с прекъснати здравноосигурителни права в България е тревожна. Може би и във връзка с това са зачестилите напоследък въпроси за това, какви практически действия трябва да се предприемат, за да може лице със прекъснати здравноосигурителни права да си ги възстанови. Нека първо да уточним кога дадено лице е с непрекъснати права – когато в последните тридесет и шест месеца няма прекъсвания в плащането на здравните си вноски, по-дълго от три месеца. Веднага трябва да уточним, че правата на здравно осигуряване не се прекъсват, ако прекъсванията във вноските са направени по вина на работодателя. Тогава лицето ползва всички права, а държавата търси по различни начини дължимото от работодателя. Но днес ще разгледаме случая, когато едно лице е с прекъснати здравноосигурителни права по своя вина и спешно се нуждае от медицинска помощ. Как най-бързо може да си възстанови правата? Като внесе дължимите вноски, както и натрупаните лихви. Изчислението на дължимите суми вече никак не е трудна работа. В сайта на НАП има така наречения електронен калкулатор за здравноосигурителни вноски – в него отбелязвате месеците и годината или годините, за които дължите суми, и с много проста операция ви излиза какво дължите като осигуровки и лихви към датата, на която правите справката. Следващата стъпка е попълване на платежно и внасянето на парите в банка – важно е да се уточни, че и вноските, и лихвите се плащат с едно платежно нареждане. Това обаче не води веднага до вписването ви в електронната система на НАП като лице с непрекъснати здравни права. Затова, ако спешно се нуждаете от доказателство, че сте възстановили правата си, за да ви бъде оказана безплатна медицинска помощ, отидете в НАП със завереното платежно нареждане, оттам ще ви издадат служебна бележка, която да представите в здравното заведение. Това е. Дано сме били полезни.

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website