Екип от колеги или екип от приятели?

Кой според вас е по-работещият екип – от колеги или приятели?

Първосигнално бихте отговорили, че екип от колеги работи много по-добре, тъй като при зараждане на приятелство се задълбочават отношения и могат да възникнат спорове от лично естество. Основен препъникамък на работната атмосфера са заниманията, отклоняването на вниманието с теми, които един иска да сподели с останалите (забавяне в процеса на работа) и удължаване на обедните почивки, просто защото на хората им е по-приятно да бъдат в компанията помежду си, отколкото да мислят за задачи. Приятелствата също така игнорират част от служителите в една фирма, които не са включени в приятелския кръг. Още по-лошо се получава, когато приятелите дотолкова се отпуснат, че започнат да коментират други колеги или неща, от които са недоволни.

При чисто колегиалните отношения, всеки е задълбочен в дейността си, не просрочва времето си за почивка и не се разсейва. Ако мислите така сте прави, но не вземате под внимание и много други неща.

Екипът от колеги е много по-непълноценен, когато има обща задача, отколкото екипът от приятели. Приятелите се познават и много по-добре общуват помежду си, отколкото просто колегите, помагат си и успешно приключват задачата в срок или за по-кратко време.

friends in the officeЕкипът от приятели може да разчита за помощ един на друг, споделя спокойно мнението си, задава спокойно въпроси, колкото и глупави да са те, защото знае, че ще бъдат посрещнати с усмивка и ще намерят отговор.

Най-голямото предимство на екипа от приятели е общото желание за прекарване на деня в офиса и мотивацията за работа. Няма стрес, нито притеснения, информацията се предава бързо от човек на човек и липсват бели петна, както би могло да се получи при екип от просто колеги. А информацията е най-ценният ресурс в една фирма и правилното боравене с нея е гаранция за по-висока ефективност.

Екип от колеги или екип от приятели?
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website