Може да ни съдят за вехториите на баба ни?

vehtoriiВсе по-нови и по-нови бисери в правото биват раждани от „гениалните“ ни политици… Повод за недоволството на колекционери, интелектуалци, хора на изкуството и обикновени хора напоследък стана подготвяният проект за нов Наказателен кодекс и по-специално частта с културните ценности, където са посочени солидни наказания за „държане“ на нерегистрирана културна ценност. Това в общи линии означава, че абсолютно всички културно-исторически ценности, които са частна собственост вече подлежат на задължителна регистрация. Което само по себе си е престъпване на някои човешки права и свободи. Най-скандалното обаче е, че няма достатъчно ясна дефиниция за понятието „културна ценност“, и към нея в момента влиза всичко на възраст по-голяма от 50 години! Наистина всичко, и наистина ако новият закон се приеме, всеки от нас ще е длъжен да регистрира дори вехториите си, ако са по-стари от тази възраст.

Ситуацията е трагикомична. Наистина не намирам за лоша идеята на държавниците ни да постегнат малко пазара за антики и по този начин да опазят ценни за народа ни предмети. Това обаче със сигурност не е правилния начин, защото както четох в едно изявление на колекционера Светослав Кантарджиев, нищо чудно хората масово да започнат да унищожават старинните си предмети, за да не се занимават с тегавата процедура по регистрация. Според него, най-малкото което може да се направи, за да не се затормозяват обикновените хора и да се намали напливът от предмети за регистриране до реалистичен брой, е да се въведе минимален праг на финансовата стойност на културните ценности. По този начин биха могли да се избегнат и съдебни дела, при които разноските по делото са по-големи от стойността на предмета, каквито както подчерта Светослав Кантарджиев, имало дори и в момента.

Учудвам се как е възможно подобни безумия да бъдат влагани в толкова основни законопроекти. Та нали хората, котио пишат законите, би трябвало да си имат някаква идея от сферата, за която пишат, и най-вече би трябвало да се интересуват от последствията, за да не изгаря покрай сухото и мокрото…

Може да ни съдят за вехториите на баба ни?
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Name *
Email *
Website