За началото, успехите и покоряването на чуждите пазари – Явор Златанов и Изамет 1991 ООД


Предприемачът Явор Златанов Успехът ли? Към него се стреми всеки предприемач. Всяко начало е трудно, особено когато говорим за бизнес в България. Ако искаме той да бъде успешен, трябва да съгласуваме работа си със съвременните…

Read More...

Трите стъпки към успеха


Нова година, нов късмет! А за бизнес успех ще съдейства добре изготвената стратегия още първите седмици от годината.  Именно по това се познава добрият мениджър. Той знае кои са трите най-важни стъпки към успеха: организираност,…

Read More...